Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlarda kullanılan bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik bakımından risklerini belirleyerek gerek önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Kurum çalışanlarında güvenlik farkındalığının yükselmesini sağlar.
• Yasal şartlara uyum sürecine katkı sağlar.
• Bilginin gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliği, doğruluğu ve güvenilirliğini sağlar.
• İş süreçlerini kesintisiz yürütülmesine katkı sağlar.
• Kapasite kullanımının planlanması ve takibi nedeni ile maliyet avantajı sağlar.
• Güvenlik olaylarından korunarak kuruluşa tasarruf sağlar.
• Tehdit ve riskleri belirlenerek etkin bir risk yönetimini sağlar.
• Kurumsal itibarın korunmasını sağlar.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 9001 şirketlerin sürekli gelişimini sağlamak , müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ve organizasyon yapısını güçlendirerek işleyişin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayan kalite yönetim sistemidir.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 9001 standartının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Organizasyon yapısı , yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlendiği için işlerin düzenli bir şekilde yürümesi sağlanmaktadır.
• Sistematik bir çalışma ile standartın gerekliliği olan müşteri geri bildirimlerinin alınması neticesinde müşteri memnuniyetinde iyileşmeler yaşanmaktadır.
• Veri analizlerinin aktif bir şekilde kullanılması neticesinde süreçlerin performansları net bir şekilde ölçülmeye başlar . Bu ölçümler neticesinde yeni hedefler belirlenerek şirketin sürekli gelişmesi ve büyümesi amaçlanır.
• Önemli noktalardaki işlerin kayıt altına alınarak gecikmesi , unutulması veya yanlış yapılması gibi problemlere yol açacak durumlar engellenir.
• Tedarikçiler ile daha etkin bir çalışma sistemi gelişir.
• Rekabet gücünü arttırarak daha geniş bir Pazar payına sahip olunabilir.

TANIMI

ISO 9001 şirketlerin sürekli gelişimini sağlamak , müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ve organizasyon yapısını güçlendirerek işleyişin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayan kalite yönetim sistemidir.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 9001 standartının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Organizasyon yapısı , yetki ve sorumluluklar net bir şekilde belirlendiği için işlerin düzenli bir şekilde yürümesi sağlanmaktadır.
• Sistematik bir çalışma ile standartın gerekliliği olan müşteri geri bildirimlerinin alınması neticesinde müşteri memnuniyetinde iyileşmeler yaşanmaktadır.
• Veri analizlerinin aktif bir şekilde kullanılması neticesinde süreçlerin performansları net bir şekilde ölçülmeye başlar . Bu ölçümler neticesinde yeni hedefler belirlenerek şirketin sürekli gelişmesi ve büyümesi amaçlanır.
• Önemli noktalardaki işlerin kayıt altına alınarak gecikmesi , unutulması veya yanlış yapılması gibi problemlere yol açacak durumlar engellenir.
• Tedarikçiler ile daha etkin bir çalışma sistemi gelişir.
• Rekabet gücünü arttırarak daha geniş bir Pazar payına sahip olunabilir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruluşların Enerji tüketimini yönetmesi ve Enerji tasarrufunu sağlaması için gerekli amaçların, süreçlerin ,prosedürlerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 50001 standardının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Enerji tasarrufu sağlar.
• Enerji tasarrufu ile maliyetlerin azalmasını sağlar.
• Enerji tüketiminin izlenmesini ve tahmin edilebilir olmasını sağlar.
• Daha az enerji tüketerek doğaya verilen zararın azaltılmasını sağlar.
• Üretim ve hizmet verimliliğini arttırır.
• Enerji tüketiminde meydana gelen sapmaların ve problemlerin çözülmesini sağlar.
• Enerji yönetimi ile risklerin belirlenmesi ve zamanında önlem alınmasını sağlar.

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ TANIMI

Bilgi Teknolojisi hizmetleri sunan firmaların süreçlerini , risklerini , tedarikçi yönetimini ve servis yönetimini bir sistem dahilinde geliştirerek kuruluşun müşterinin beklentilerine en hızlı şekilde yanıt vermesini hedefleyen yönetim sistemidir.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 20000 standardının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlar.
• Bilgi teknolojileri yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınmasını sağlar.
• Kaynakların daha etkin yönetimi, kapasite kullanımlarının düzenli takip edilmesini sağlar.
• Bilgi Teknolojileri birimlerinde yer alan personelin görev ve yetkilerinin belirlenmesini sağlar.
• Servis kalitesinin yükselmesini sağlar.
• Bilgi Teknolojileri yönetme ve işletme maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kuruluşların üretimlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmelerini amaçlamaktadır.

Kuruluşlara yönelik riskleri ve tehditleri, gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan çalışmalar yapılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında Kabul Edilebilir Kesinti Süreleri , Kabul Edilebilir Veri Kayıpları gibi seviyeler belirlenerek önlemler alınmaktadır.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 22301 standardının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

• Krizler sırasında kritik süreçlerin devamını destekler.
• Acil durumlar sonrası toparlanma zamanının iyileştirilmesi ve olayların meydana gelmesi sırasında/sonucunda faaliyet kesintilerinin en aza indirilmesi sağlar.
• Acil durumlar ve afetler neticesinde iş süreçlerinin kesilmesini önleyerek maddi kayıpların önüne geçilmesini sağlar.
• Müşteriler ve tedarikçilerin beklentilerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar.
• İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
• Sürekliliğin getirdiği avantaj ile rekabet üstünlüğü sağlar.
• Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
• Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesi için faaliyet risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesini ve riskleri minimum seviyeye indirerek amaçlara ulaşım gerekli ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.

Risklerin yarattığı durumlardan kazanç sağlamak ve risklerin olumsuz etkilerinden kaçınmak mümkün olabilir.

Yapılan çalışmalar ülkelerin akreditasyon kuruluşları (Türkak : Türk Akreditasyon Kurumu vb. ) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenir. Denetim neticesinde ISO 31000 standardının gerekliliklerini yerine getiren firmalar sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Sertifika süresi 3 yıl olup , sertifika almaya hak kazanan firmalar sistemin düzenli işlediğinin kontrol edilmesi amacı ile her yıl bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ FAYDALARI

• Krizler sırasında kritik süreçlerin devamını destekler.
• Riskleri minimum seviyeye indirerek kurumsal sürdürebilirliği sağlar.
• İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
• Sürekliliğin getirdiği avantaj ile rekabet üstünlüğü sağlar.
• Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
• Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı, Risk analizlerini sistematik olarak yönetmeyi, Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı, Görevler ayrılığı ilkesini benimseyerek, erişim yetkilendirme kurallarını oluşturmayı ve müşterilerimizin bilgilerini korumayı, Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermeyi, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi kapsamında Hizmet Seviyelerini belirleyerek müşterilerimize en kısa zamanda ve doğru çözümleri sunmayı, Tüm çalışanlarımızın katılım ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.