Bilgi Güvenliği

Cloud based anti-virus, anti-malware security products and services.

PCI, HIPPA web browser security ve Web compliance test ve audit hizmetleri verilmektedir.

Ağ sorgulama (Network Surveying)

Port tarama (Port Scanning)

Hizmetlerin belirlenmesi (Services Identification)

Sistem belirleme (System Identification)

Internet uygulama testi (Internet Application Testing)

Router testi (Router Testing)

Güvenlik duvarı testi (Firewall Testing)

IDS testi (Intrusion DetectionSystem Testing)

5651 Sayılı Kanun ile ilgili uygulamalar